Hotel Alpine

Log pod Mangartom 63
SI - 5231 Log pod Mangrtom
(00386)82 054 870

Ekološka kmetija Černuta

Log pod Mangrtom 40
SI - 5231 Log pod Mangrtom

Apartma Pohar

Strmec na Predelu 25
SI - 5230 Bovec
00386 (0)5 384 5116

Hiša Urška

Log pod Mangartom 64
SI - 5231 Log Pod Mangartom
(00386) 31 814 433

Hiša Predel

Strmec na Predelu 15
SI - 5231 Log Pod Mangartom
(00386) 31 319 388

  • 1