Hodnotiť teraz

 
 
 
 
 
 
 
rýchlosť
 
 
 
 
 
 
97 % /
96 sadzby
1
5
4.85