Google Maps

So stiahnutím Google Maps akceptujete Prehlásenie o ochrane dát Google Maps.

Ak chcete akceptovať ďalšie cookies a automaticky sťahovať externé obsahy: spustite Cookie Dialog.

Slovensko

Slovenská republika je vnútrozemský štát v Strednej Európe, ktorý vznikol 1. januára 1993 rozdelením vtedajšieho Československa. Na západe hraničí Slovensko s Rakúskom, na severozápade s Českou republikou, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Tento štát obýva cca. 5,5 mil. obyvateľov na rozlohe 49.035 km². Slovensko je členom NATO a Európskej únie od roku 2001. Hlavné mesto a zároveň najväčšie mesto je Bratislava, ktorá má približne 427.000 obyvateľov.

Na severe Slovenska sa tiahnu Západné Karpaty, približne v strede Slovenska sa vyvyšuje Slovenské Rudohorie a na juhu siaha Slovensko až po Maďarskú nížinu. Takmer tretina plochy slovenského územia je pokrytá Západnými Karpatmi, ktorých najdôležitejšie hrebene patria Malým Karpatom pozdĺž rakúskej hranice, pokračujú Bielymi Karpatmi, ďalej na východe Malou a Veľkou Fatrou až po Nízke Tatry a napokon Vysoké Tatry s najvyššími štítmi od 2.400 až do 2.686 m. Medzi najznámejšie pohraničné rieky patrí rieka Morava pozdĺž rakúskej a českej hranice, Dunaj pozdĺž rakúskej a maďarskej hranice a Ipeľ, ktorý tvorí hranicu s Maďarskom.

Bratislava (Pressburg) leží na rozhraní troch krajín Slovenska, Rakúska a Maďarska na oboch brehoch Dunaja. Je nielen sídlom vlády Slovenskej republiky ale aj sídlom mnohých múzeí, divadiel, univerzít a iných dôležitých kultúrnych, hospodárskych a vedeckých inštitúcií. V západnej časti Starého mesta stojí na skale nad Dunajom najznámejšia pozoruhodnosť mesta – hrad so štyrmi vežami, ktorý je zobrazený aj v oficiálnom mestskom znaku. V mestskom jadre Bratislavy sa nachádza väčšina historických budov ako Stará radnica zo 14. až 15. storočia, stredoveká Michalská brána, gotický Martinský dóm, Františkánsky kostol alebo kostol sv. Alžbety vystavaný v secesnom štýle nazývaný aj „Modrý kostolík“. Centrum sa vyznačuje najmä stavebným štýlom neskorého baroka tereziánskej epochy, v ktorom je postavený napr. Grasalkovičov palác - sídlo prezidenta Slovenskej republiky, susediaci arcibiskupský letný palác - t. č. sídlo vlády alebo Primaciálny palác – sídlo primátora mesta Bratislavy.

Pozoruhodné stavebné diela 20. storočia sú napr. Nový most, ktorý sa klenie z južného brehu Dunaja smerom k Starému mestu a v roku 2001 bol vyhlásený za „stavbu storočia“. Na jeho jedinom cca. 85 m vysokom pylóne sa nachádza reštaurácia v tvare UFO, z ktorej sa núka prekrásny výhľad na mesto. Ďalej sídlo Slovenského rozhlasu, ktoré sa podobá prevrátenej pyramíde a 200 m vysoká bratislavská televízna veža na Kamzíku, ktorá je postavená v tvare dvojitej pyramídy zo železobetónu a má tiež vo výške 68 m otočnú reštauráciu a vyhliadkovú platformu. Na začiatku 21. storočia zmenili tvár Bratislavy aj ďalšie moderné stavby ako most Apollo, nová budova Slovenského národného divadla, moderná mestská štvrť Eurovea alebo viacúčelové centrum River Park na nábreží Dunaja ako aj viaceré komerčné výškové budovy v iných mestských častiach.

V slovenskom hlavnom meste sú pre mestských turistov k dispozícii ubytovacie zariadenia všetkých kategórií (aj dva 5-hviezdičkové hotely) o celkovej kapacite 12.000 postelí. Podstatný podiel návštevníkov tvoria však jednodňoví turisti, ktorí prichádzajú autobusmi alebo loďami po Dunaji z Viedne (Twin City Liners) resp. Budapešti. Ďalšími turistickými centrami Slovenska okrem Bratislavy sú vysokohorské atrakcie v Tatrách. Vo vysokohorskej krajine tohto pohoria sa nachádzajú turisticky dobre vybavené strediská zimných športov a turistické trasy predovšetkým v mestách Poprad a Štrbské Pleso. Väčšina slovenských pohorí sú buď úplne alebo čiastočne chránené prírodné územia. Jedným z deviatich národných parkov je „Slovenský raj“.

Na území vyše 200 km² s početnými tiesňavami, vodopádmi a jaskyňami, ako je napr. Dobšinská ľadová jaskyňa, boli vybudované vzrušujúce turistické chodníky. Národný park je vhodný aj na horolezectvo a v zime na lyžovanie (porovnaj Poprad). Celkove sa v slovenských pohoriach nachádza 13 jaskýň sprístupnených pre návštevníkov. V centre Nízkych Tatier v Demänovskej doline sa nachádza najväčšia kvapľová jaskyňa známa ako Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa. Najznámejšie kúpeľné mesto sú Piešťany so svojimi liečivými kúpeľmi na západnom Slovensku. Slovensko je napokon aj krajina s najvyšším počtom hradov a zámkov na jedného obyvateľa v Európe. A tak je aj stredoveký Spišský hrad na severovýchode Slovenska najväčšou hradnou stavbou Európy - a od roku 1993 aj svetovým kultúrnym dedičstvom UNESCO.