Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
6 Rates
63 %
1
5
3.15
 

Dopravní podmínky ve Vídni

Ve Vídni lze 34% všech cest podniknout veřejnou hromadnou dopravou a tím je Vídeň na špici mezi evropskými zeměmi. Druhá třetina cest probíhá ve Vídni pěšky a zbývající třetina vlastním vozidlem. Jak železniční tratě, tak i dálnice a dálkové silnice vybíhají z města Vídně hvězdicově.

Z dálnic je to Západní dálnice A1, Jižní dálnice A2, Východní dálnice A4, budoucí Severní dálnice A5 a Dunajská pobřežní dálnice A22. Vídeňská jihovýchodní tangenta A23 představuje okružní spojení na jihu Vídně mezi Jižní, Východní a Dunajskou pobřežní dálnicí. Protože je dálniční tangenta A23 velmi silně frekventovaná, byla k jejímu odlehčení v dubnu 2006 uvedena do provozu rychlostní silnice vnějšího okruhu S1. Spojení Západní a Jižní dálnice mimo území města představuje Vídeňská vnější okružní dálnice A21.

Dálkové a spolkové silnice z okolí Vídně vedou až do městského centra a všechny se tam napojují na Vídeňskou okružní silnici, tzv. Gürtel, která probíhá kolem okresů vnitřního města.

Město Vídeň

Vídeň je hlavním spolkovým městem a současně jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Město je se zhruba 1 680 000 obyvateli nejlidnatějším městem Rakouska a desátým největším městem Evropské unie. S plochou 414,65 km² je Vídeň nejmenší spolkovou zemí Rakouska a také jedinou, která nemá hranice s některým sousedním státem.