Google Maps

Načtením Map Google přijímáte zásady ochrany osobních údajů Map Google.

Pokud chcete přijmout další soubory cookie a automaticky načítat externí obsah: otevřete dialogové okno cookie.

Slovensko

Slovenská republika je středoevropský vnitrozemský stát, který vznikl 1. ledna 1993 rozdělením tehdejšího Československa. Slovensko hraničí na západě s Rakouskem, na severozápadě s Českem, na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou a na jihu s Maďarskem. Stát má zhruba 5,5 milionů obyvatel a plochu 49 035 km². Slovensko je od roku 2001 členem NATO a Evropské unie. Hlavním a současně největším městem je Bratislava se zhruba 427 000 obyvateli.

Na severu Slovenska se nachází Západní Karpaty, uprostřed Slovenské Rudohoří a na jihu Slovensko sahá až do Maďarské nížiny. Zhruba třetinu plochy slovenského státu zaujímají Západní Karpaty, k jejichž nejdůležitějším pohořím náleží Malé Karpaty na rakouské hranici, následně severovýchodně Bílé Karpaty, poté dále na východ Malá a Velká Fatra, Nízké Tatry a - s nejvyššími vrcholy 2400 m až 2686 m - Vysoké Tatry.

Nejznámější hraniční řeky jsou Morava, která protéká podél rakouské a české hranice, Dunaj protékající podél rakouské a maďarské hranice a Ipeľ protékající podél maďarské hranice.

Město Bratislava leží v trojúhelníku tří zemí Slovensko-Rakousko-Maďarsko po obou březích Dunaje. Je nejen sídlem vlády slovenské republiky, nýbrž se zde také nachází mnoho muzeí, divadel, univerzit a dalších důležitých, kulturních, ekonomických a vědeckých institucí. V západní části Starého města stojí na skále nad Dunajem jeden z nejznámějších symbolů města, hrad Bratislava se čtyřmi věžemi, který je také zobrazen na oficiálním logu města. V městském jádru Bratislavy se nachází většina historických budov, jako např. Stará radnice z 14./15. století, středověká Michalská brána, gotická katedrála svatého Martina, františkánský kostel nebo v secesním slohu zbudovaný kostel svaté Alžběty, také nazývaný „Modrý kostelík“. Jinak je pro centrum charakteristický pozdně barokní stavební sloh z tereziánské doby, jako je např. Grassalkovičův palác, rezidence slovenského prezidenta, sousední arcibiskupský letní palác, nynější sídlo vlády, nebo Primaciální palác, sídlo starosty. Pozoruhodným stavebním dílem z 20. století je v Bratislavě např. Nový most, který se klene z jižního břehu Dunaje směrem ke Starému městu a roku 2001 byl vyhlášen za „Stavební dílo století“. Na jeho cca 85 m vysokém pylonu se nachází restaurace ve tvaru talíře UFO, která skýtá nádherný výhled na město. Dalším pozoruhodným stavebním dílem je hlavní sídlo slovenského rozhlasu, které se podobá převrácené pyramidě, a 200 m vysoká televizní věž v Bratislavě na hoře Kamzík, která je postavená ve tvaru dvojité pyramidy z železobetonu a rovněž má ve výšce 68 m otáčející se restauraci a vyhlídkovou plošinu. Na začátku 21. století změnila obraz Bratislavy ještě další moderní stavební díla, jako je most Apollo, nová budova Slovenského národního divadla, moderní městská čtvrť Eurovea nebo multifunkční komplex River Park na břehu Dunaje a také mnohé výškové administrativní budovy v jiných městských částech.