Google Maps

Načtením Map Google přijímáte zásady ochrany osobních údajů Map Google.

Pokud chcete přijmout další soubory cookie a automaticky načítat externí obsah: otevřete dialogové okno cookie.

Německo

Spolková republika Německo leží ve Střední Evropě. Jako spolkový stát je tvořena 16 spolkovými zeměmi a spolkovým hlavním městem je Berlín. Německo je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a dále členem Spojených národů, OECD, NATO, OSZE a G8.

S plochou 357 104,07 km² a 81 882 342 obyvateli náleží Německo k nejhustěji obydleným státům na plochu ve světě. Stát na severu hraničí s Dánskem, na severovýchodě s Polskem, na východě s Českem, na jihovýchodě s Rakouskem, na jihu se Švýcarskem, na jihozápadě s Francií, na západě s Lucemburskem a Belgií a na severozápadě s Nizozemskem a má proto největší počet sousedních států v Evropě.

Geograficky se Německo dělí od severu k jihu na regiony severoněmecká nížina, oblast středohoří a alpské předhůří s Alpami. Zcela se nachází v zóně mírného pásma Střední Evropy, popř. v přechodné oblasti mezi západoevropským přímořským klimatem a východoevropským kontinentálním klimatem. Také Golfský proud má vliv na klima v Německu - snižuje klimatické hodnoty panující v těchto šířkách na mírnější úroveň.

Základem turismu v Německu je velké množství historických stavebních děl a muzeí, ale i veletržních akcí, výstav a různých akcí mezinárodního významu. Německé kulturní památky různých stylových epoch si každoročně prohlédnou tisíce návštěvníků. K nejznámějším turistickým cílů patří např. ve spolkovém hlavním městě Braniborská brána, zámek Charlottenhof a kostel Berliner Dom, v Bavorsku radnice v Augsburgu a zámek Neuschwanstein, ve Falci zřícenina Heidelbergského zámku a památné místo Walhalla nebo středověká jádra měst Rothenburg na řece Tauber ve Středních Francích a Rüdesheim na Rýnu v Hesensku.

V celém Německu je více než 6 000 muzeí, která zahrnují veřejné a soukromé sbírky, zámky a zahrady. Nejznámější je Německé muzeum v Mnichově, jedno z největších přírodovědně-technických muzeí na světě, Germánské národní muzeum v Norimberku, které vlastní jednu z mezinárodně nejvýznamnějších národopisných sbírek od raných dějin do současnosti, a Berlínské muzejní ostrovy, které svými 5 muzei představují jeden z nejdůležitějších muzejních komplexů na světě.

Každý rok na podzim se v Bavorsku koná největší lidová slavnost světa - mnichovský Oktoberfest nebo-li „d´Wiesn“. Dalšími turistickými atrakcemi v Německu jsou oblíbené akce v době masopustu, jako je Kolínský karneval, Mohučský masopust nebo Švábsko-alemanský masopust. V Hannoveru se každoročně v létě koná největší slavnost střeleckých spolků na světě a jedna z mezinárodně nejznámějších událostí plachtařského sportu a současně největší letní slavnost v Severní Evropě, „Kielský týden“.