Hodnotiť teraz

 
 
 
 
 
 
 
rýchlosť
 
 
 
 
 
 
89 % /
1192 sadzby
1
5
4.45