Hodnotiť teraz

 
 
 
 
 
 
 
rýchlosť
 
 
 
 
 
 
68 % /
88 sadzby
1
5
3.4