Další kamery

Salcburk - Schloss Mirabell,

Rate this Content

 
 
 
 
 
 
 
Rate
 
 
 
 
 
 
1 Rates
100 %
1
5
5
 

Město Salzburg

Salzburg, také s láskou nazývaný Mozartovo město, je hlavním městem stejnojmenné spolkové země Salzburg a nejstarším městem dnešního Rakouska. Salzburg je s 150 378 obyvateli čtvrtým největším městem Rakouska, leží v nadmořské výšce 424 m a má plochu 65 678 km².

Pamětihodnosti v Salzburgu

Salzburg se etabloval jako celosvětově známé turistické, kulturní, univerzitní a sportovní město. Salzburg může poukázat na svou dlouhou kulturní tradici především památkami, jako je historické Staré město, roku 1996 jmenované organizací UNESCO za světové kulturní dědictví, Zikmundova brána jako nejstarší silniční tunel v Rakousku a pevnost Hohensalzburg jako největší zachovaný hrad ve Střední Evropě, zámek Hellbrunn, s jeho zámeckou zahradou, slavnými vodními hrami a Hellbrunnskou alejí jako nejstarší dochovanou alejí na světě.

Ve Starém městě si můžete prohlédnout slavné světské budovy, jako je Stará rezidence, Nová rezidence, v které se dnes nachází salzburgské muzeum Carolino Augusteum, Stará univerzita se Saecellum a Velkou aulou, radnice, koncertní budova s jezdeckou školou a mnoho dalšího.

Vedle kulturních pamětihodností se v salzburgském Starém Městě také nachází známé ulice a náměstí, především ulice Getreidegasse, která již odedávna má velký význam pro obchod a kde nad průčelím obchodů ještě dnes uvidíte středověké znaky cechů. Zde také stojí rodný dům W.A. Mozarta. Pozoruhodná jsou především náměstí Domplatz s mariánským sloupem, Kapitelplatz a ulice Kapitelgasse, Residenzplatz s kašnou Residenzbrunnen z mramoru, Mozartplatz s památníkem Mozarta nebo Alte Markt s kašnou Florianibrunnen.

Slavnými církevními stavebními díly je v Salzburgu Salzburgský dóm, Opatství svatého Petra, nejstarší existující klášter v německojazyčném prostoru, benediktinský ženský klášter Nonnberg, nejstarší existující ženský klášter na světě, a díla slavného architekta J.B. Fischera z Erlachu, jako jsou kostely Kollegienkirche, Dreifaltigkeitskirche, Markuskirche nebo Johannsspitalkirche. Dále vás Salzburg očekává se známými hrady a zámky, jako je zámek Mirabell s překrásnou Mirabellskou zahradou, zámek Aigen, zámek Leopoldskron nebo zámek Mönchstein na hoře Mönchsberg.

Vedle historických stavebních děl se mimo Staré město také nachází svědci moderní architektury: budova Přírodovědné fakulty v Nonntalu, prosklená stavba Hangar 7 na letišti Salzburg, v které se nachází muzeum letadel Red Bull a která je velmi oblíbená jako středisko pro konání akcí, nákupní centrum "Europark" v Taxhamu nebo Muzeum moderny Salzburg na úpatí hory Mönchsberg.

Známými historickými a moderními muzei města Salzburg je muzeum národopisectví, hraček, pevností a Panoramamuseum, Dům přírody, Dommuseum, rodný a obytný dům Mozarta, Hangar 7 a Stiegl-Brauwelt pivovaru Stieglbrauerei u Salzburgu.

Město Salzburg se celosvětově proslavilo Salzburgským festivalem, který se koná každoročně v létě. Konají se zde ale i další kulturní akce, jako je Velikonoční festival, „Mozartův týden v Salzburgu" organizovaný mezinárodní nadací Mozarteum, Salzburgské adventní zpěvy, představení Salzburgského loutkového divadla, Salzburgské hradní a zámecké koncerty, Salzburgský jazzový podzim, a mnohé další.

Velké sportovní akce se naproti tomu konají v Salzburgu spíše méně. Na příklad se zde každoročně koná Salzburgský maraton, který probíhá také Starým městem. Roku 2006 se v salzburgském městě a okolí úspěšně konalo cyklistické mistrovství světa a během mistrovství Evropy ve fotbalu roku 2008 byl salzburgský EM stadion místem konání tří her skupin.

Dopravní podmínky v Salzburgu

Letecká doprava

V Salzburgu je druhé nejdůležitější letiště v Rakousku, W. A. Mozart Airport, s rostoucí tendencí díky silné zimní turistice.

Železniční doprava

Hlavní nádraží Salzburg je jedním z nejvíce frekventovaných nádraží v Rakousku, protože se z něj Západní dráhou vyjíždí do Vídně, Taurskou drahou do jihorakouských dopravních uzlů Villach a Graz, ale také Itálie a Slovinska, a drahou Mnichov - Salzburg do Německa a západního Rakouska - především Innsbrucku.

Silniční doprava

Uzel Salzburg s dálnicemi A1 (Vídeň - Salzburg), A8 (Mnichov - Salzburg) a A10 (Salzburg - Villach) dále pro všechny cestující představuje důležité severojižní a západovýchodní spojení.