Hodnotiť teraz

 
 
 
 
 
 
 
rýchlosť
 
 
 
 
 
 
90 % /
268 sadzby
1
5
4.5