Hodnotiť teraz

 
 
 
 
 
 
 
rýchlosť
 
 
 
 
 
 
80 % /
47 sadzby
1
5
4